धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये,
कौन किसे वल आवे जावे सतिगुर मेरा आप भुलावे,
मैं लखा तरले पाये,
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

सतिगुरु गुरु मेरा मंदा नाही मुरशद मेरा मन्दा नाही,
मैं दिल दे हाल सुनाये
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

सतिगुरु तो जावा बलिहारी धुबदे जिसने पत्थर तारे,
सप्पा दे हार बनाये,
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

रोशन रहिये वाला कहंदा सतगुरु दे चरना विच बेह्न्दा,
ओह गुण सतिगुरु दे गाये,
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ
ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ
ਮੈ ਲੱਖਾ ਤਰਲੇ ਪਾਏ
ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ

ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾਹੀ
ਮੈ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਏ
ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ

ਸਤਿਗੁਰ ਤੋ ਜਾਵਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਡੁਬਦੇ ਜਿਸਨੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ
ਸੱਪਾ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਏ
ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨਾ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ

ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿਪੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ
ਉਹ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਾਏ
ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ

ਭਜਨ ਲੇਖਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿਪੇ ਵਾਲਾ
ਮੋਬਾਇਲ 09878108448
download bhajan lyrics (599 downloads)