पंछी जा तू खाटू धाम

सूबटा जा..सूबटा जा..
सूबटा जा तू खाटू धाम
म्हारो लेजा तू पैगाम
उड़ जा उड़ जा रे
बेगो उड़ जा रे
जाके कहिये थारी ओल्यू म्हाने आवे बाबा श्याम
उड़ जा उड़ जा रे ..बेगो उड़ जा रे

फागण मेलो आयो बाबा,मनड़ो म्हारो तरसै रे
थांसू मिलबा ताईं सांवरा आंख्या म्हारी बरसै रे
थारो संदेशो कद आसी बाबा सेवकिया कै नाम
उड़ जा उड़ जा रे ..बेगो उड़ जा रे..

सूबटा जा तू खाटू धाम
म्हारो लेजा तू पैगाम
उड़ जा उड़ जा रे
बेगो उड़ जा रे

संपर्क - +919831258090
download bhajan lyrics (671 downloads)