रहना श्यामा तेरी नगरी

फुल बेच के गुजारा करना,
रहना श्यामा तेरी नगरी,

तेरी नगरी दे विच गऊआ बथेरिया,,
दुधा विच के गुजारा करना,
रहना श्यामा तेरी नगरी,
फुल........

तेरी नगरी दे विच गोपिया बथेरिया,
हस खेल के गुजारा करना,
रहना श्यामा तेरी नगरी,
फुल.......

तेरी नगरी दे विच संगता बथेरिया,
मीठा बोल के गुजारा करना,
रहना श्यामा तेरी नगरी,
फुल......

तेरी नगरी दे विच फुलकारीया,
फुल बेच के गुजारा करना,
रहना श्यामा तेरी नगरी,
फुल......
श्रेणी
download bhajan lyrics (259 downloads)