सत्यम सुंदरम साई

हे साईं सत्यम हे साईं शिवम् हे साई सुंदरम सत्यम सुंदरम साई ,
सत्यम सुंदरम साई सत्यम सुंदरम साई,
साई गिरधर साई नटवर साई रामेश्वर,
साई जगत के पालनहारे साई परमेश्वर,
सत्यम सुंदरम साई ,

साई ब्रह्मा साई विष्णु साई तू ही महेशराम,
साई घट घट के वासी तू साई तू ही ईश्वरम,
साई गिरधर साई नटवर साई रामेश्वर,
साई जगत के पालनहारे साई परमेश्वर,
सत्यम सुंदरम साई ....

साई गंगा साई यमुना साई पर्वतम,
साई चरण में तीर्थ सारे साई दिवेन्दरम,
साई गिरधर साई नटवर साई रामेश्वर,
साई जगत के पालनहारे साई परमेश्वर,
सत्यम सुंदरम साई ....
श्रेणी
download bhajan lyrics (186 downloads)