दिल हारावाले श्याम नाल ला बैठी

दिल हारावाले श्याम नाल ला बैठी
नी मैं ला बैठी नी मैं ला बैठी
नी मैं दुनिया दिलो भूला बैठी

खबरा ना होइया अखा श्याम नाल लगिया
करदा रेहा श्याम साडे नाल ठगीया
उसनु मन दा मीत बना बैठी
दिल........

सोहने जहे मुख नाल श्याम सानू ठगीया
हारा वाला रूप इसदा मन विच वसेया
नी मैं मन विच इसनु वसा बैठी
दिल.......

अखिया निमाणिया ते होया की कसूर है
साडा ते श्याम साड़ी अखिया दा नूर है
नी मैं दुनिया दिलो भूला बैठी
दिल......
श्रेणी
download bhajan lyrics (102 downloads)