मेरा सरियाँ तो सोहना दिल दार

मेरा सरियाँ तो सोहना दिल दार ओह्दी न मिसाल जग ते,
किता रब ओहदा हार ते शृंगार ओह्दी न मिसाल जग ते,
मेरा सरियाँ तो सोहना दिल दार.

जेहड़ा ओहनू वेखे वेखदा ही रह जावे,
एहना सोहना किवे सोच सोचा विच पे जावे,
किता रब ओहदा हार ते शृंगार ओह्दी न मिसाल जग ते,
मेरा सरियाँ तो सोहना दिल दार.

कुदरत सारी भी ओहदा पानी भरदी,
ओहदा हाजः नालो घट नी दीदार.
ओह्दी ना मिसाल जग ते,
किता रब ओहदा हार ते शृंगार ओह्दी न मिसाल जग ते,
मेरा सरियाँ तो सोहना दिल दार.

एबा ते गुन्हा उते पर्दा है पा लिया,
जालंधरी संदीप वंगु गल नाल ला लिया,
ओह्दी कमली न किता स्वीकार,
किता रब ओहदा हार ते शृंगार ओह्दी न मिसाल जग ते,
मेरा सरियाँ तो सोहना दिल दार.
श्रेणी
download bhajan lyrics (184 downloads)