जिहदी लग जाये श्याम नाल आख नी

जिहदी लग जाये श्याम नाल आख नी,
उह्दी नहियो आख लग दी,

होन्के भर भर तन सुख जाव्दा ,
उह्दी अखिया दे विचो नीर मुक जाव्दा,
ताने मारदे ने लोकी वाखो वाख नी,
उह्दी नहियो आख लग दी,
जिह्दी लग........

जिन्हा प्रीता श्याम नाल लाईया,
उह्ता फिर दे वांग शोदाइया,
जिन्हा लेया राम नाम रस नी,
उह्दी नहियो आख लग दी,
जिह्दी लग........

हाल दिला ना किसे अग्गे फरोल दे,
आन्दे ता रोम रोम राम राम बोल्दे,
रहना चांदे ने दुनिया तो वाख नी,
उह्दी नहियो आख लग दी,
जिह्दी लग........
श्रेणी
download bhajan lyrics (800 downloads)