किवे चुप करावा

किवे चुप करावा मेरा रोवे कन्हियाँ,
रोवे कन्हैया मेरा रोवे कन्हियाँ,

दूध न पीवे एह ते दही न खावे,
माखन किठो लयावा मेरा रोवे कन्हियाँ,
रोवे कन्हियाँ...

पलंग न लेटे ओ ते थले न लेटे,
पलना किठो ले आवा मेरा रोवे कन्हियाँ,
रोवे कन्हियाँ...

कॉपी न लेंदा ओ ते पेंसिल न लेंदा,
बांसुरी किठो ले आवा मेरा रोवे कन्हियाँ,
रोवे कन्हियाँ......

सखियाँ न मंग दा ग्वाले न मंगदा,
राधा किथों लै आवा मेरा रोवे कन्हियाँ,
रोवे कन्हियाँ,.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (574 downloads)