माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी

माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तीरी |

बाप आणि आई, माझी विठठल रखुमाई |

पुंडलीक राहे बंधू, त्याची ख्याती काय सांगू |

माझी बहीण चंद्रभागा, करीतसे पापभंगा |

एका जनार्दनी शरण, करी माहेरची आठवण |
download bhajan lyrics (887 downloads)