घर आये भगवान दिन सोहना

घर आये भगवान दिन सोहना चड़ेया,
आज खुशिया दे नाल साड्डा वेहड़ा भरिया,

बैल दी सवारी शिव शंकर आये ने,
गाल सर्पा दी माला हाथ डमरू ले आये ने,
आयी गौरा रानी साथ दिन सोहना चड़ेया,
घर..........

रथ दी सवारी राजा राम आये ने,
गाल पुष्पा दी माला हाथ धनुष ले आये ने,
आयी सिया रानी नाल दिन सोहना चड़ेया,
घर..........

रथ दी सवारी श्याम सुन्दर आये ने,
गाल पुष्पा दी माला हाथ बंसी ले आये ने,
आये राधिका दे नाल दिन सोहना चड़ेया,
घर.........

शेर दी सवारी माता वैष्णो आयी है,
गाल पुष्पा दी माता हाथ खंडा ले आयी है,
आयी पापिया नु मारन दिन सोहना चड़ेया,
घर.........

श्रेणी
download bhajan lyrics (632 downloads)