जागो जागो देवासी रा

जागो जागो देवासी रा जाया पढवा रा अवसर आया,
पढवा रा अवसर आया पढवा रा दिनड़ा आया,

थे बहन बेटी ने मेलो ओ पावडियो है पहलो ,
बेटी पढवा ने जब जावे दुनिया मे नाम कमावे,
जागो जागो देवासी रा ...

बेटी डॉक्टर बण ने आवे दुनिया रा दुखड़ा मिटावे,
चाहे वकील बणे या मास्टर दुनिया ने मार्ग बतावे
जागो जागो देवासी रा ....

नही रयो रे पहला रो जमानो ओ थोरे सु नही छानो ,
अणः पढ़ ने कुण बतलावे वे दर दर गोता खावे ,
जागो जागो देवासी रा ....

थे बात मानलो म्हारी पढ़वा री करो तैयारी,
थे बल विवाह ने रोको नही तो खावोला धोको,
जागो जागो देवासी रा ...

ओ नेनु देवासी गावे थाने साँची बात बतावे ,
कोई घर घर माही जावे पढवा री अलख जगावे,
जागो जागो देवासी रा ...

भजन गायक लेखक नेनाराम देवासी कूड़ जोधपुर
9928393030
download bhajan lyrics (806 downloads)