दुगी दुगी नदिया पुराना पेया वेहदा

दुगी दुगी नदिया पुराना पेय वेहदा किसे न फडी मेरी बाह,
ओ आये मेरे सतगुरु प्यारे ओहना ने फड लाई मेरी भाह,

पास करा मेरा तबर कबीला ओहना ना फड़ी मेरी बाह,
जिह्ना टाइम करदा रह चोरियां ते ठगिया ओहना ना फड़ी मेरी बाह,
ओ आये मेरे सतगुरु प्यारे ओहना ने फड लाई मेरी भाह,

पास करे मेरे आस पडोसी ओहना ना फड़ी मेरी बाह,
जिहना दिया करदा रह पुरियां मैं गरजा ओहना न फदी मेरी बाह,
ओ आये मेरे सतगुरु प्यारे ओहना ने फड लाई मेरी भाह,

पास खड़े मेरे संगी ते साथी ओहना ना फड़ी मेरी बाह,
जिहना चिर करदा रह मौज ते मस्तियाँ ओहना न फड़ी मेरी बाह,
ओ आये मेरे सतगुरु प्यारे ओहना ने फड लाई मेरी भाह,
download bhajan lyrics (381 downloads)