जद झंदियावली नाल मेरे

नित खावा पीवा मौज करा नित ख़ुशी मनावा,
जद झंदियावली नाल मेरे मैं क्यों घबरावा,
मेनू एक भरोसा दाती ते विश्वाश है पका दाती ते,
सबनू मैं सुनावा जद झंदियावली नाल मेरे मैं क्यों घबरावा,

जे कमली आखे जग मेनू,
मेनू फर्क ना पेंदा कोई,
तन दाती दा मन दाती दा जिंद्जान वी उसदी होई,
कोई चिंता नही हूँ दुनिया दी मैया मेरी मैं मैया दी,
हर वेले शुकर मनावा,
जद झंदियावली नाल मेरे मैं क्यों घबरावा.....

जे दाती दा पल्ला फ्देया मैं फिकर करा को कोई,
आपे बन जांदे कम सारे सब करे करावे होई,
ऐ झंडेयावाली माई वे करदी हरदम सुनाई वे,
कुछ भी ना लुकावा,
जद झंदियावली नाल मेरे मैं क्यों घबरावा..........

देवे ता यातिमा नु फकरा नु शाह बनावे,
ओ दे हाथे टोली सबदी जीवे ओ चावे नचावे,
मैं कट पुतली है मैया दी जन्मा तो मंगती मैया दी,
मैया दे गुण गावा,
जद झंदियावली नाल मेरे मैं क्यों घबरावा,

मेनू एक भरोसा दाती ते विश्वाश है पका दाती ते,
सबनू मैं सुनावा जद झंदियावली नाल मेरे मैं क्यों घबरावा,
download bhajan lyrics (219 downloads)