श्याम तेरी बल्ले बल्ले

वे तू पै गया पंजाबिया दे पल्ले ओ श्याम तेरी बल्ले बल्ले ॥

ओथे ता तू खांदा सी तू माखन मलाइयां,
इथे खावाइए दही भले,
ओ श्याम तेरी बल्ले बल्ले,
वे तू पै गया पंजाबिया दे पल्ले ओ श्याम तेरी बल्ले बल्ले

खाटू च ता दिंदा सी लाख करोड़,
इथे ता तोड़ दा गे गले,
ओ श्याम तेरी बल्ले बल्ले,
वे तू पै गया पंजाबिया दे पल्ले ओ श्याम तेरी बल्ले बल्ले
download bhajan lyrics (904 downloads)