नी लोक्की मैनू पुछदे ने हारां वाले की लगदे तेरे

नी लोक्की मैनू पुछदे ने
हारां वाले की लगदे तेरे

सतगुरु मेरे नैना दी ज्योति
सईओ नी ए सुच्चे मोती
चमकन विच हनेरे

सगुरु मेरे दा नाम रसीला
दुखिया दा एह बनेआ वसीला
एह सर्वस्व ने मेरे

सगुरु मेरे दा रूप निराला
सुन्दर मुखड़ा भोला भाला
वसेआ ए ह्रदय मेरे

सतगुरु मेरे दी महिमा निराली
इस दे बिना कोई जगह ना खाली
वसदे ने चार चफेरे

सतगुरु मेरे ब्रहम अवनाशी
जनम जनम दी कटदे फांसी
एह सब कुछ ने मेरे
download bhajan lyrics (1371 downloads)