मैया आ गये नवरात्रे

मैया आ गये नवरात्रे तेरे भगता नु पा दो चिठिया,

पहली पहली चिठ्ठी माता पांडवा नु पा देयो,
जीने तेरा झवर धुलाना भगता नु पा दो चिठिया,
मैया आ गये......

धुजी धुजी चिठ्ठी राजा अकबर नु पा देयो,
जीने तेरा छतर चढ़ाना भगता नु पा दो चिठिया,
मैया आ गये......

तीजी तीजी चिठ्ठी तारा रानी नु पा देयो,
जीने तेरा भोग लगाना भगता नु पा दो चिठिया,
मैया आ गये......

चौथी चौथी चिठ्ठी भगत धयानु नु पा देयो,
जीने दर उत्ते शीश झुकाना भगता नु पा दो चिठिया,
मैया आ गये.....

पंचवी पंचवी चिठ्ठी सारे भगता नु पा दो,
जीने रल मिल भेंटा गाना भगता नु पा दो चिठिया,
मैया आ गये......
download bhajan lyrics (831 downloads)