किसे गल दा ना करिए

किसे गल दा ना करिए घुमान मित्रो,
जिंद अपनी न अपना जहान मित्रो,
कोई दावा चलना ना ते न दलील चलनी,
छड जाना एवे तन दा माकन मित्रो,
खाली हाथी आये बन मेहमान मित्रो,
जिंद अपनी न अपना जहान मित्रो,

वध खंजरा तो वार हुंदा लफ्जा दा,
कदे करिये न कडवी जुबान मित्रो,
हर दम एहे रखिये ध्यान मित्रो,
जिंद अपनी न अपना जहान मित्रो,

दाता भगत लिहाज कदे करदानही,
जुल दए जदो समय दा तूफ़ान मित्रो,
हर दम एहे रखिये ध्यान मित्रो,
जिंद अपनी न अपना जहान मित्रो,

हर वेले रब नु जो याद रखदे बनके ओ रहंदे तारे हर अख दे,
निवे होके साहिल जेह्दे गुजारा करदे रब रखदा सदा ओहना दी शान मित्रो,
हर दम एहे रखिये ध्यान मित्रो,
जिंद अपनी न अपना जहान मित्रो,

कोई दावा चलना ना ते न दलील चलनी,
छड जाना एवे तन दा माकन मित्रो,
श्रेणी
download bhajan lyrics (132 downloads)