माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे महाकाली रे

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे महाकाली रे,
माड़ी वसाव्यु चांपानेर पावागढ़ वाली रे,

माँ चांपा ते नेर ना चार चौता रे महाकाली रे,
ईया माळीड़े मांड्या हाट पावागढ़ वाली रे,
माँडी माळीड़ो लावे फूलडा रे महाकाली रे,
म्हारी अम्बा भवानी ने काज पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ ......

माँ चांपा ते नेर ना चार चौटा रे महाकाली रे,
ईया दोशिडे मांड्या हाट पावागढ़ वाली रे,
माँडी दोशिड़ो लावे चुंदड़ी रे महाकाली रे,
म्हारी अम्बा भवानी ने काज पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे.......

माँडी चांपा ते नेर ना चार चौटा रे महाकाली रे,
ईया सोनिडे मांड्या हाट पावागढ़ वाली रे,
माँडी सोनिड़ो लावे झूमणा रे महाकाली रे,
म्हारी अम्बा भवानी ने काज पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी ....

download bhajan lyrics (407 downloads)