मैनु अपना बना ले सोहनिया

मैनु अपना बना ले सोहनिया
मैनु दुनियाँ दी लोड कोई ना

हार बना ले मैनु, गल विच पा ले
गल विच पा ले, हार बना ले
चाहे जितना सजा ले सोहनिया
मैनु दुनियाँ दी लोड कोई ना...

कुण्डल बना ले मैनु, कन्ना विच पा ले
कन्ना विच पा ले, कुण्डल बना ले
चाहे जितना सजा ले सोहनिया
मैनु दुनियाँ दी लोड कोई ना..

पायल बना ले मैनु, पैरा विच पा ले
पैरा विच पा ले, पायल बना ले
चाहे जितना नचा ले सोहनिया
मैनु दुनियाँ दी लोड कोई ना...

मुरली बना ले मैनु, होठां नाल ला ले
होठां नाल ला ले, मुरली बना ले
चाहे जितना बजा ले सोहनिया
मैनु दुनियाँ दी लोड कोई ना...
श्रेणी
download bhajan lyrics (101 downloads)