मै लड़ फड्या तेरा भवानी

मैनु आसरा तेरा भवानी, मैंनु आसरा तेरा,
मै लड़ फड्या तेरा भवानी.....

मात भवानी संकट हरदी,
सब बच्चियाँ ते किरपा करदी,
पा बच्चियाँ वल फेरा भवानी, पा बच्चियाँ वल फेरा,
मै लड़ फड्या तेरा भवानी.......

पूजा पाठ करना ना आवे,
हर दिन आवे लंगदा जावे,
किता यतन बथेरा भवानी किता यतन बथेरा,
मै लड़ फड्या तेरा भवानी.....

पापी मन विच पाप कमावे,
मन दी मैल ना धोती जावे,
दुर करो अंधेरा भवानी, दुर करो अंधेरा,
मै लड़ फड्या तेरा भवानी.........

मिंता करदा अर्ज़ा करदा,
मै बन जावा सेवक दर दा,
दर ते लाया डेरा भवानी, दर ते लाया डेरा,
मै लड़ फड्या तेरा भवानी.....

बच्चियाँ तेरी आस लगाई,
हुन ते आजा साड्डे वल माई,
हिर्दय करो बसेरा भवानी, हिर्दय करो बसेरा,
मै लड़ फड्या तेरा भवानी.....
download bhajan lyrics (113 downloads)