जो सबकी चिंता दूर करे

जो सबदी चिंता दूर करे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सब दे संकट आप हरे, ओ चिंतपूर्णी,
जय जय माँ,,, जय जय माँ,,.....

जो सब नू गले लगाउंदी ए,
डिगिया नू आप उठाउंदी ए,
जो सब दे कष्ट मिटाउँदी ए,
जो सब दी आस पुचाउंदी ए,
जो सबना दे भंडार भरे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सब दे संकट आप हरे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सबदी चिंता दूर करे, ओ चिंतपूर्णी......

एह्दे दर ते कोई थोड़ नहीं,
एहतो मंगन दी भी लोड़ नहीं,
एह्दे वरगा कोई होर नहीं,
एथे चलदा किसे दा ज़ोर नहीं,
जिथो महाकाल भी आप डरे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सब दे संकट आप हरे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सबदी चिंता दूर करे, ओ चिंतपूर्णी......

एह भगता दी रखवाली ए,
ऐहदी जग तो शान निराली ए,
ए मईया भोली भाली ए,
ए त्रिलोकी दी बाली ए,
जेहड़ी जग नू नूरो नूर करे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सब दे संकट आप हरे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सबदी चिंता दूर करे, ओ चिंतपूर्णी......

तेरे दर ते संगता आईया ने,
श्रद्धा दी भेंट लेआईया ने,
माँ किसे नू खाली मोड़ी ना,
चंचल दे दिल नू तोड़ी ना,
जेहड़ी सूखा नाल भरपूर करे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सब दे संकट आप हरे, ओ चिंतपूर्णी,
जो सबदी चिंता दूर करे, ओ चिंतपूर्णी......
ਜੋ ਸਭ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ*,  
*ਜੋ ਸਭ ਦੇ, ਸੰਕਟ ਆਪ ਹਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ll
ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ,,, , ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ,,, ,xll-ll
^
ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ, ਗਲ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ,
ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਉਠਾਉਂਦੀ ਏ l
ਜੋ ਸਭ ਦੇ, ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਏ,
ਜੋ ਸਭ ਦੀ, ਆਸ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਏ ll
ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ*,
*ਜੋ ਸਭ ਦੇ, ਸੰਕਟ ਆਪ ਹਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ,,,
ਜੋ ਸਭ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F
^
ਏਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ,
ਏਹਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ l
ਏਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ,
ਏਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ll
ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਕਾਲ ਵੀ, ਆਪ ਡਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ*,
*ਜੋ ਸਭ ਦੇ, ਸੰਕਟ ਆਪ ਹਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ,,,
ਜੋ ਸਭ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F
^
ਏਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਰੱਖਵਾਲੀ ਏ,
ਏਹਦੀ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ l
ਏਹ ਮਈਆ, ਭੋਲ਼ੀ ਭਾਲੀ ਏ,
ਏਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੀ, ਬਾਲੀ ਏ ll
ਜੇਹੜੀ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ*,
*ਜੋ ਸਭ ਦੇ, ਸੰਕਟ ਆਪ ਹਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ,,,
ਜੋ ਸਭ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F
^
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ,
ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਭੇਂਟ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ l
ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲ਼ੀ ਮੋੜੀ ਨਾ,
ਚੰਚਲ ਦੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ ll
ਜੇਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ*,
*ਜੋ ਸਭ ਦੇ, ਸੰਕਟ ਆਪ ਹਰੇ, ਓਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ,,,
ਜੋ ਸਭ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (141 downloads)