यमुना किनारे देखो केहड़ा मौजा मारदा

यमुना किनारे देखो केहड़ा मौजा मारदा,
किन्ना सोना टंग इहनूं बंसरी बजान दा......

सोने सोने मुखड़े दा रंग आसमानी ऐ,
कना विच कुण्डल ते गल विच गानी ऐ,
मुकुट तेरा चमका मारे रंग आसमान दा,
किन्ना सोना टंग इहनूं बंसरी बजान दा......

लुक्क छुप तूरया जावे टेडी मेडी तोर वे,
साणु इंज लगदा है मखना दा चोर वे,
पै गया सवाद एहनु चोरी करके खान दा,
किन्ना सोना टंग इहनूं बंसरी बजान दा......

बंसरी तेरी नू श्यामा ले जान चोर वे,
दिन राति गलिया च मचांदा फिरे शोर वे,
पै गया सवाद तैनू रास रचान दा,
किन्ना सोना टंग इहनूं बंसरी बजान दा......
श्रेणी
download bhajan lyrics (175 downloads)