प्रीत गुरां री भली

प्रीत गुरा री भली रावलिया जोगी प्रीत गुरा री भली,
लागी ना लागी जारी भरम ना भागी ॥

सुरत शब्द में मिली रावलिया जोगी प्रीत गुरा री भली,
अडा रे उड़द बीच मडी बाजारां-॥

सोहम जोत जली रावलिया जोगी प्रीत गुरा री भली,
चेतन हुए नर सुमिरन करना-॥

तार सु तार मिली रावलिया जोगी प्रीत गुरा री भली,
चचंल नाथ शरने बाबो लुब नाथ बोले ॥

संगत संतो री भली रावलिया जोगी प्रीत गुरा री भली॥
download bhajan lyrics (434 downloads)