अरे राम राम रे भाया राम राम रे,

अरे राम राम रे भाया राम राम रे,
हे म्हारी बोली चाली रा गुणा माफ,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥

हे कठे बेवाडू डोडा ऐल जी रे,
भाया राम-राम रे,
हे ओ तो कठोडे बेवाडू नागर वेल,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥

हे कागज वे तो मै वासलू रे,
भाया राम-राम रे,
हे ओ तो कर्म मा सु वाचियो नी जाये,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥

हे कुओ वे तो मै डाकलू रे,
भाया राम – राम रे,
हे ओ तो समन्दर मा सु डाकियों नी जाये,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥

हे धागों वे तो मै तोड़ दु रे,
भाया राम – राम रे,
हे ओ तो प्रेम मा सु तोड़ियो नी जाय,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥

हे टाबर वे तो मै राखलू रे,
भाया राम – राम रे,
हे ओ तो रावण मा सु राखियो नी जाय,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥


आया जको ने राम  राम,
गिया जको ने राम  राम,
अरे सब भक्तो ने राम  राम ॥

अरे राम राम रे भाया राम राम रे,
हे म्हारी बोली चाली रा गुणा माफ,
भायो ने म्हारा राम राम रे ॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (851 downloads)