भोले नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।
ॐ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ गंगाधाराय शिव गंगाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।

जटाधराय शिव जटाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय ||

नागेश्वराय शिव नागेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय ||

श्रेणी
download bhajan lyrics (219 downloads)