बख्शी जोगिया तु बख्शी मेरेया गुनाहा नु

बख्शी जोगिया तु बख्शी मेरेया गुनाहा नु,
तेरे लेखे लाऊँदा राहां आऊंदे जानदे साहां नु॥

लादे बने जोगिया तु बेड़ी मेरी डोलदी,
कर देवी माफ भुल मेरी अनमोल दी,
बेड़ी बने लाऊंदी, दे ताकत मलाहा नु,
बख्शी जोगिया तु बख्शी मेरेया गुनाहा नु॥

मन सी हंकारी तैनु ऐवे रेहा भुलेया,
ऐवे ही मै झुठियां नियामता ते डुलेया,
राह झड सचा ऐंवे टुर पेया कु राहां नु,
बख्शी जोगिया तु बख्शी मेरेया गुनाहा नु॥

तेरे बिना होर ना सहारा कोई गरीब दा,
बदली सितारा जोगी विक्की दे नसिब दा,
भुले ना कर्म जिदा दर दिया रावां नु,
बख्शी जोगिया तु बख्शी मेरेया गुनाहा नु ॥

download bhajan lyrics (750 downloads)