मेरे श्याम हस के बोल वे

मै तेरे लई वृन्दावन आवा,
मेरे श्याम हस के बोल वे,
मै राधे राधे गावा,
मेरे श्याम हस के बोल वे.....

तेरे बिना श्यामा दिल नहियो लगदा,
दिल नहियो लगदा दिल नहियो लगदा,
तेरे सीने नाल लग जावा,
मेरे श्याम हस के बोल वे.....

तेरे बिना मेरा नहियो गुजारा,
तुहियो मेरा तारणहारा,
मै भव सागर तर जावा,
मेरे श्याम हस के बोल वे.....

तु मेरा मै तेरी प्यारे,
यह जीवन हुन तेरे सहारे,
मै तेरे सदके जावा,
मेरे श्याम हस के बोल वे.....

जिंद मेरी श्यामा तेरे लेखे,
हर लो मेरे सारे भूलेखे,
तेरे चरना विच वस जावा,
मेरे श्याम हस के बोल वे......

हुन ते श्यामा मिलजा मैनु,
प्यार बड़ा मै किता तैनू,
तेरी अखा विच वस जावा,
मेरे श्याम हस के बोल वे.....

प्रीत मेरी है बड़ी पुरानी,
तु ता श्यामा कदर ना जानी,
प्यार बड़ा है किता तकड़ी च ना तोल वे,
मेरे श्याम हस के बोल वे.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (261 downloads)