नमामि द्वादश ज्योर्तिलिँगम

नमामि द्वादश ज्योर्तिलिँगमः

नमामि उमापति सोमनाथम् ,
नमामि गौरीपति मल्लिकार्जुनम् ,
नमामि गिरिजापति महाकालेश्वरम् ,
नमामि भवानीपति ओमकारेश्वरम् ,
नमामि सतीपति वैद्यनाथम् ,
नमामि पार्वतीपति भीमाशँकरम् ,
नमामि दक्षसुतापति रामेश्वरम् ,
नमामि त्रिलोकपति नागेश्वरम् ,
नमामि काशीपति विश्वनाथम् ,
नमामि आर्यापति त्रयम्बकेश्वरम् ,
नमामि पशुपति केदारनाथम् ,
नमामि देवमातापति घुश्मेश्वरम् ,

नमामि द्वादश ज्योर्तिलिँगम
रचनाकारः ज्योति नारायण पाठक
श्रेणी
download bhajan lyrics (311 downloads)