मेरे दिल दियां तुही जाने

मेरे दिल दिया तुही जाने जाने न कोई संवारे,
मेरे दिल विच तुही वसदा वसे न कोई होर संवारे,

तेरी ठोढ़ी ते काला काला तिल वे,
मेरे दिल विच बसे तेरा दिल वे,
तुही मेरी जान संवारे,
मेरे दिल दियां तुही जाने............

तेरी बंसी दी धुन बड़ी प्यारी,
सारी जिन्दरी वी दावा एथो वारी,
तेरे नाल प्यार संवारे,
मेनू जाने ता तुही .........

तेनु वेख वेख इतरावे मन झूम झूम के गावे,
मन होर न किधरे जावे के तुही मेरा परान संवारे,
मेनू पावे ता तुही एक पावे न पावे कोई होर संवारे,
मेरे दिल दियां तुही.........

संग सखिया दे तुही नाचदा,कोई भेद भाव नही रखदा,
तेरी रसा तो जावा वारी वारी,
के तुही मेरा मीत संवारे,
तुही सब्दा बने इस जग ते बने न कोई होर संवारे,
मेरे दिल दियां तुही जाने............
श्रेणी
download bhajan lyrics (440 downloads)