मेरा राम जपन नू जी करदा

मेरे घर दा धंधा नही मुकदा,
मेरा राम जपन नू जी करदा.....

मीरा ने छड ते महल चबारे,
मेरा छोटा जया टबर ना छूटदा,
मेरा राम जपन नू जी करदा.....

मीरा ने छड ते बाग बगीचे,
मेतो छोटा जया कीकर ना छूटदा,
मेरा राम जपन नू जी करदा.....

मीरा ने छड ते मात-पिता वी,
मेरा छोटा जया वीर ना छूटदा,
मेरा राम जपन नू जी करदा.....

मीरा ने छड ते रिश्ते नाते,
मैं तो छोटा जया मोह नहीं छूटदा
मेरा राम जपन नू जी करदा.....

मीरा ने छड ते टेर माया दे,
मैं तो छोटा जया सिक्का ना छूटदा,
मेरा राम जपन नू जी करदा.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (262 downloads)