ढोलकी वजदी विच सत्संग दे

ढोलकी वजदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी विच सत्संग दे....

व्हिच सत्संग दे गणपति आए,
रिद्धि सिद्धि नाल ले आए,
रिद्धि सिद्धि नचदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी विच सत्संग दे....

विच सत्संग दे राम जी आए,
सीता मैया ना ले आए,
सीता माता नचदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी विच सत्संग दे....

विच सत्संग दे कृष्ण ने जी आए ,
राधा रानी ना ले आए,
राधा रानी नचदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी विच सत्संग दे....

विच सत्संग दे भोला जी आए,
गौरा मैया नाल ले आए,
गोरा मैया नचदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी व्हिच सत्संग दे....

विच सत्संग दे विष्णु जी आए,
लक्ष्मी मैया नाल ले आए,
लक्ष्मी मैया नचदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी विच सत्संग दे....

विच सत्संग दे सतगुरु जी आए,
सारी संगत नाल ले आए,
संगत सारी नचदी विच सत्संग दे,
किन्नी सोनी लगदी व्हिच सत्संग दे.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (82 downloads)