सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा

सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
दर्शन मैया दा भागा वाला ही पाँदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा.....

हर पल जो जगंदम्बे माँ दी याद विच डुबया रहंदा,
जय माता दी जय माता दी कहंदा ऊठदा बैंदा,
उसदे नाम दी मस्ती दे विच डुबके गोते खांदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा.....

जिसने अपना आप लुटाया उसने माँ नु पाया,
उसनु दाती दे आचँल दी मिल गई शीतल छाया,
माँ दे चरणां दी धुली नु जो मत्थे दे लाँदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा....

उसदे सुपने विच आऊंदी मैया शेर सवारी,
खुलीयां अँखा नाल उसने माँ दी छवी निहारी,
चचंल झण्डेयावाली हदय विच वसांदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा....

सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
दर्शन मैया दा भागा वाला ही पाँदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा,
सुपना दाती दा किसे किसे नु आऊंदा.....
download bhajan lyrics (245 downloads)