वे गवांडियो जागदे के सुत्ते

वे गवांडियो जागदे के सुत्ते,
वे गवांडियो जागदे के सुत्ते....

साड्डिया गलिया राम जी आये,
सीता जी नु नाल ले आये,
देवी देवतिया फुल बरसाये,
साडे सुत्ते भाग जगाये
वे गवांडियो.....

साड्डिया गलिया श्याम जी आये,
राधा जी नु नाल ले आये,
देवी देवतिया फुल बरसाये,
साडे सुत्ते भाग जगाये
वे गवांडियो.....

साड्डिया गलिया शिव जी आये,
गौरा जी नु नाल ले आये,
देवी देवतिया फुल बरसाये,
साडे सुत्ते भाग जगाये
वे गवांडियो.....

साड्डिया गलिया विष्णु जी आये,
लक्ष्मी जी नु नाल ले आये,
देवी देवतिया फुल बरसाये,
साडे सुत्ते भाग जगाये
वे गवांडियो.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (216 downloads)