मना चल वृन्दावन चलिए

मना चल वृन्दावन चलिए,
जिथे रहंदे सांवल श्याम....

जिथे गंगा यमुना वगदी,
तु वी नाम दे गोते ला,
मना चल वृन्दावन चलिए,
जिथे रहंदे सांवल श्याम....

जिथे संत समाधिया लावदे,
तु वी ओहना दे दर्शन पा,
मना चल वृन्दावन चलिए,
जिथे रहंदे सांवल श्याम....

जिथे जगमग ज्योत पई जगदी,
तु वी ज्योत नाल ज्योत मिला,
मना चल वृन्दावन चलिए,
जिथे रहंदे सांवल श्याम....

उथे सतगुरु सत्संग लावदे,
तु वी जीवन सफल बना,
मना चल वृन्दावन चलिए,
जिथे रहंदे सांवल श्याम....
श्रेणी
download bhajan lyrics (283 downloads)