दिल लुट्या पता वी ना लगया श्याम दिया चोर अखिया

दिल लुट्या पता वी ना लगया श्याम दिया चोर अखिया....

चोरी चोरी घर मेरे आवे मटकिया तोड़े मखन खावे,
मैनु कमली बना के छडया श्याम दिया चोर अखिया.....

चोरी चोरी यमुना ते जावे सखिया नाल रास रचावे,
मैनु जोगन बनाके छडया श्याम दिया चोर अखिया....

चोरी चोरी तालो पे आवे सखिया दे चीर चुरावे,
मैनु पगली बनाके छडया श्याम दिया चोर अखिया....

चोरी चोरी कुओ पे आवे मटकी फोड़े मुकर जावे,
मैनु अपना बनाके छडया श्याम दिया चोर अखिया.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (100 downloads)