नी मै बड़ी हा भागा वाली

आज राम मेरे घर आये गुरुदेव मेरे घर आये,
नी मै बड़ी हा भागा वाली, मेरे सुत्ते होये भाग जगाये.....

नी मै गंगा जल ले आवा,
अपने राम जी दे चरण धुलावा,
नी मै चरण कमल नित गावा,
आज राम मेरे घर आये.....

नी मैं गिस गिस चन्दन ले आवा,
अपने राम नु तिलक लगावा,
नी मै चरण कमल नित गावा,
आज राम मेरे घर आये....

नी मै फुल्ला दा हार ले आवा,
अपने राम नु हार पहनावा,
नी मै रज रज दर्शन पावा,
आज राम मेरे घर आये....

नी मै चुन चुन बैर ले आवा,
अपने राम नु भोग भोग लगावा,
नी मैन रज रज दर्शन पावा,
आज राम मेरे घर आये.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (281 downloads)