जय पारस देवा

अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
1
श्रीमज जिनेन्द्र,स्याद्दवाद नायक,तीर्थंकराय, दिगंबराय 2
त्रिलोक्य व्याप्तम,त्रिकालदर्शी,त्रिलोक्य लोचन,स्वयंभुवाय,2
अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
2
हे वीतरागी,पञ्च परमेष्ठी, मेरु प्रतिष्ठे,सम्यक प्रणम्य,
सौधर्म इन्द्र,कर जोड़ी हाथम, तुभ्यम नमामी, हे पार्श्व नाथम
अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
3
रत्नस्य वृष्टि,करी षष्ठ मासे, कुबेर हर्षित,तुभ्यं नमामी 2
वाराणसी,अधि,पति हे देवम,गर्भस्य वामा, मां उर,तिष्ठे, 2
अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
4
अनन्तदर्शी,अनन्तवीर्या,अनन्तचतुष्टय हो तुम जिनेश्वर 2
पादौ पदानी,जिनेन्द्र धत्ते,पद्मानी तत्रे,विबुधा रच्यांती 2
अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
5
चिंतामणि त्वं,ज्योतिस्वरूपी,निराकार हे, निरंजनाय, 2
त्रिलोक्य मंगल,दिव्य ध्वनि त्वं, मुख्स्य उचरे, हे पार्श्व नाथम 2
अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
6
त्वं कल्पवृक्षम, त्वं कामधेनु,विषहर, विनाशम,उवसग्गहारम 2
धरनेंद्र पद्मा, नागेंद्र पूजित, जिनेन्द्र देवम, हे पार्श्व नाथम 2
अर्हम,
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
वन्दो (वन्दो)
वन्दो (वन्दो)
जय पारस देवा
श्रेणी
download bhajan lyrics (310 downloads)