गणपती राया आले घरा

गणपती बाप्पा मोरया,
मंगल मूर्ती मोरया,
गणपती बाप्पा मोरया,
मंगल मूर्ती मोरया,
गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा....

घर दार सजवली,
तोरण बांधली,
आनंदाचा दिन आला घरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा....

लाडका बाळ आला गौराईचा,
देव हा आहे मोठ्या नवलाईचा,
बाप्पा हाकेला धावतो,
नवसाला पावतो,
सेवेचा लाभ चला घेऊ पुरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हो गणपती राया आले घरा,
हे वंदन करूया मोरेश्वरा,
घर दार सजवली,
तोरण बांधली,
आनंदाचा दिन आला घरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा....

भक्तांना आवडे गणराया,
करिती सेवा भावे त्याची पूजा,
नाच नाचुनी जागती,
वरदान मागती,
वाहुनी दुर्वा लंबोदरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा,
घर दार सजवली,
तोरण बांधली,
आनंदाचा दिन आला घरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा....

विद्यापती असे देव आमचा,
देई कलागुण गणराजा,
देव देवांना तरितो,
दुष्टांना वारितो,
गणपती सभ्याचा आहे जरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा,
घर दार सजवली,
तोरण बांधली,
आनंदाचा दिन आला घरा,
हे गणपती राया आले घरा,
वंदन करूया मोरेश्वरा,
हे गणपती राया आले घरा,
हो वंदन करूया मोरेश्वरा....
श्रेणी
download bhajan lyrics (276 downloads)