ॐ गन गण गजानना

एकदंताय विद्‍महे
वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दंती प्रचोदयात
ॐ गन गण गजानना

गौरीपुत्रं गजानना गजानना गजनना,
पूरी करो मनोकामना मनोकामना मनोकामना,
गौरीपुत्र गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना....

ऊँ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने,
दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने,
सिद्धिबुद्धि पते नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिने,

मायिन मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः
गौरीपुत्रं गजानना गजानना गजनना,
पूरी करो मेरी मनोकामना मनोकामना मनोकामना,
गौरीपुत्र गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना....

अभिप्रेतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः
सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः
लम्बोदराय वै तुभ्यं सर्वोदरगताय च

अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः
गौरीपुत्रं गजानना गजानना गजनना
पूरी करो मेरी मनोकामना मनोकामना मनोकामना,
गौरीपुत्र गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना....
श्रेणी
download bhajan lyrics (289 downloads)