गीली रेत विच लिपटा मारे के श्याम मेरा निक्का जेहा

गीली रेत विच लिपटा मारे के श्याम मेरा निक्का जेहा,
श्याम मेरा निक्का जेहा, गोपाल मेरा निक्का जेहा....

रल मिल सईया पानी लेन गईया,
ना भरे ना भरण देवे के श्याम मेरा निक्का जेहा,
गीली रेत विच लिपटा मारे......

रल मिल सईया दूध चौन गईया,
ना चोवे ना चौवन देवे  के श्याम मेरा निक्का जेहा,
गीली रेत विच लिपटा मारे......

रल मिल सईया नहावन गईया,
ना नहावे ना नहावन देवे  के श्याम मेरा निक्का जेहा,
गीली रेत विच लिपटा मारे......

रल मिल सईया दही लेके चलिया,
ना खावे ना खावन देवे  के श्याम मेरा निक्का जेहा,
गीली रेत विच लिपटा मारे......

रल मिल सईया भोग लावण गईया,
ना लावे ना लावण देवे  के श्याम मेरा निक्का जेहा,
गीली रेत विच लिपटा मारे......

श्रेणी
download bhajan lyrics (59 downloads)