तेरा विच वृन्दावन डेरा वे तु कदो बुलावेगा

वे मनमोहिनया हारावाले वे तु कदो बुलावेगा,
तेरा विच वृन्दावन डेरा वे तु कदो बुलावेगा....

इक मुरली बनवाई श्यामा तेरे वास्ते,
ओ वी सोहनी सजाई श्यामा तेरे वास्ते,
वे मनमोहिनया हारावाले वे तु कदो बुलावेगा,
तेरा विच वृन्दावन डेरा वे तु कदो बुलावेगा....

इक पीताम्बर बनवाया श्यामा तेरे वास्ते,
ओ वी तैनू पहनाया श्यामा तेरे वास्ते,
वे मनमोहिनया हारावाले वे तु कदो बुलावेगा,
तेरा विच वृन्दावन डेरा वे तु कदो बुलावेगा....

इक मुकुट बनवाया श्यामा तेरे वास्ते,
ओ वी सोहना सजाया श्यामा तेरे वास्ते,
वे मनमोहिनया हारावाले वे तु कदो बुलावेगा,
तेरा विच वृन्दावन डेरा वे तु कदो बुलावेगा....

इक मखन बनाया श्यामा तेरे वास्ते,
ओ वी भोग लगाया श्यामा तेरे वास्ते,
वे मनमोहिनया हारावाले वे तु कदो बुलावेगा,
तेरा विच वृन्दावन डेरा वे तु कदो बुलावेगा....
श्रेणी
download bhajan lyrics (105 downloads)