श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने

श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने,
मोहना वे तेरे नैन बड़े सोहने....

मैं मोरा बनके आवा,
तेरे माथे ते सज जावा,
श्यामा वे तेरे मुकुट बड़े सोहने,
श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने......

मैं हार बनके आवा,
तेरे गले च सज जावा,
श्यामा वे तेरा गला बड़ा सोहना,
श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने.......

मैं पीताम्बर बनके आवा,
तेरे तन ते सज जावा,
श्यामा वे तेरा पीताम्बर बड़ा सोहना,
श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने.......

मैं मुरली बनके आवा,
तेरे होंठा ते लग जावा,
श्यामा वे तेरे होठ बड़े सोहने,
श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने.....

मैं पायल बनके आवा,
तेरे पैरा विच सज जावा,
श्यामा वे तेरे पैर बड़े सोहने,
श्यामा वे तेरे नैन बड़े सोहने.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (288 downloads)