सांवरिया सेठ दे दे

सांवरिया सेठ दे दे,
मंडपिया रा मालिक दे दे,
थारे भरियो रे भंडार,
टोटो ना पड़े रे,
सांवरिया सेठ....

कठे रे जाग्यो ने,
कठे उपनियो रे.. सांवरिया,
कुण रे लड़ाया थारा लाड रे,
राधा का रसिया के दे,
थारे भरियो रे भंडार,
टोटो ना पड़े रे,
सांवरिया सेठ....

मथुरा जाग्यो ने,
गोकुल उपनियो रे.. सांवरिया,
यसोदा लड़ाया माने लाड रे,
नन्द जी की गोदिया खेल्यो,
थारे भरियो रे भंडार,
टोटो ना पड़े रे,
सांवरिया सेठ....

मारे खाबा ने,
कोने आलडी रे.. सांवरिया,
आप तो आरोगो छप्पन भोग रे,
मने एक निवालो देदो,
थारे भरियो रे भंडार,
टोटो ना पड़े रे,
सांवरिया सेठ....

मारे रेबा ने,
कोने झुपड़ी रे.. सांवरिया,
आप तो बिराजिया महला मायने,
मने एक ओवरो देदो,
थारे भरियो रे भंडार,
टोटो ना पड़े रे,
सांवरिया सेठ....

कस्या सेठा ने जावा,
जांचबा रे.. सांवरिया,
थारे तो भरिया रे भंडार,
मने एक रुपियो देदे,
थारे भरियो रे भंडार,
टोटो ना पड़े रे,
सांवरिया सेठ....

श्रेणी
download bhajan lyrics (625 downloads)