मेरी शेरांवाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां

मेरी शेरांवाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां.....

जिथे गंगाजल पानी होवे, तेरा सेवक दौड़ लगावे,
माता दे चरण धुलावे,
नाल मन मन खुशियां मनावे,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां.....

जिथे चंदन लकड़ी होवे, तेरा सेवक दौड़ लगावे,
माता नु तिलक लगावे,
नाल मन मन खुशियां मनावे,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां.....

जिथे फुलां दा बाग होवे, तेरा सेवक दौड़ लगावे,
मैया नु हार पहनावे,
नाल मन मन खुशियां मनावे,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां.....

जिथे माखन मिसरी होवे, तेरा सेवक दौड़ लगावे,
माता नु भोग लगावे,
नाल मन मन खुशियां मनावे,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी महाकाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां,
मेरी शेरांवाली मैया तेरे चरण मैं धोई धोई पीवां….
download bhajan lyrics (86 downloads)