तेरे नाल गल्ला करन नू जी करे ता दस की करिऐ

तेरे नाल गल्ला करन नू जी करे ता दस की करिऐ,
की करिऐ वे श्यामा की करिऐ,
की करिऐ वे राधा की करिऐ,
तेरे नाल.....

फोटो तेरी वेखी जावा कदे वी ना हॅसया,
झूठी मूठी तेरे कौलू होनदी ना तस्या,
सच्ची मुचची मिलन नू जी करे ता दस की करिऐ,
तेरे नाल....

पूतना वी तार दीती तारया तू कंस वे,
बगुला भक्त मै वी मै वी तेरा अंश वे,
तेरे नाल लड़न नू जी करे ता दस की करिऐ,
तेरे नाल....

जहर तेरी कड़वी सी फेर वी मै पई लई,
जीवे तू जिवाया शाम ओवे मै ता जी लई,
बरसाने मरन नू जी करे ता दस की करिऐ,
तेरे नाल....

किथे तेरी राधा रानी किथे तू है लुकया,
दोवो तू बगैर मेरा सा जावे रुकया,
तेरी मुरली, ओना पायल, सुनन नू जी करे ता दस की करिऐ,
तेरे नाल.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (16 downloads)