सतगुरू दी दिवानी मैनू थोड़ कोई ना

सतगुरू दी दिवानी मैनू थोड़ कोई ना,
कातो मंगा बुए बुए मैनू लोड़ कोई ना....

दुखा ते मुसीबता तो, मैनू तू बचाया ऐ,
करमा दे मारेया दा, कर्म जगाया ऐ,
सानू तेरे नालो वध दाता होर कोई ना,
कातो मंगा बुए बुए मैनू लोड़ कोई ना....

मंगिया मुरादा दाता, तेरे कोलो पांदे ने,
मुड़ दे ना खाली जेड़े निवे होके आंदे ने,
साडे मन विच जगदी तेरी ज्योति सोणया,
कातो मंगा बुए बुए मैनू लोड़ कोई ना....
download bhajan lyrics (113 downloads)