महाकाल की महाकाली

या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः
हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली,
हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली...

हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली,
हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली....

एक चोटी पे हैं बैठे,
श्री खंड महादेव,
एक चोटी पे हैं बैठी,
मेरी भी महाकाली,

ॐ जयंती मंगला काली,
भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री,
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते,

ॐ जयंती मंगला काली,
भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री,
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते,

हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली,
हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली....

सर्व मंगल मांगल्ये,
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी,
नारायणी नमोस्तुते,

सर्व मंगल मांगल्ये,
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी,
नारायणी नमोस्तुते,

हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली,
हे महाकाली दुर्गे काली,
महाकाल की महाकाली....
download bhajan lyrics (119 downloads)