शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता

ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय

शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
गौरा मन का हिलता नहीं पत्ता,
गणपत मन का हिलता नहीं पत्ता,
नंदी मन दा कण कण बजता मंदा टक्का टक्का,
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता....

हिल गयी धरती ने आसमान डोलिया,
जय बोले बाबा दी जिनेन्द्र बोलिया,
हिल गयी धरती ने आसमान डोलिया,
जय बोले बाबा दी जिनेन्द्र बोलिया,
भगत ही मन्दा मन जाता वे धागा उँदा पक्का,
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता....

गंगा ते विच जटा समायी इन्नी सोनी लगदी,
सारे तन पे भस्म रमाई ओ मनमोहनी लगदी,
डमरू वाला नागा वाला गाता बच्चा बच्चा,
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता....

ओ शाही भोग नी मंगदा बाबा जल ते खुश हो जावे,
ओ सबतो छेटी करदा भोला शंकर सा नी गावे,
पुरे हो जाओ भोले वाला मन होवे जब सच्चा,
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता,
हिलता नहीं पत्ता
शंकरा तेरी मरजी के बिना हिलता नहीं पत्ता.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (286 downloads)