भगवां पा लिया बाना

ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਣਾ,
ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ll
*ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ll
ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਣਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਏਹ ਬਾਣਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ l
ਸ਼ਾਹ-ਤਲਾਈਆਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ll
*ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਣਾ,
ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ,,,
ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਣਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਬਾਣਾ ਭਰਥਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਪਾਇਆ l
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ll
*ਏਹ ਪਿਆ ਰਾਜ ਠੁਕਰਾਣਾ,
ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ,,,
ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਣਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਏਹ ਬਾਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ l
ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ll
*ਓਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਰ ਨਿਮਾਣਾ,
ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ,,,
ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਣਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (137 downloads)