जदू कृष्ण लेया अवतार

जदू कृष्ण लेया अवतार,
कंबेया कंस दा दरबार,
खुल गए जंदरे ते खुल गयियां हथकड़ियां....

काले काले बदलां ने जदू केरा पाया सी,
देवकी दी गोद बिच अदू शाम आया सी,
जागे देवकी दे पाग सारे देवते फुल बरसान,
खुल गए जंदरे ते खुल गयियां हथकड़ियां...

देवकी ने चुक ओनू गोदी बिच पा लेया,
पे गई सीने ठंड अपना बना लेया,
जामा चरना तू बलिहार सारे बोलो,
खुल गए जंदरे ते खुल गयियां हथकड़ियां....

वसुदेव चुक लेया आंख दे तारे नू,
यमुना दे पार कीता राज दुलारे नू,
ओ ते यमुना आ गई बार,
जामा चरना तू बलिहार,
खुल गए जंदरे ते खुल गयियां हथकड़ियां....

पहुंचे नंद जी दे द्वार,
सारे बोलो जय जय कार,
खुल गए जंदरे ते खुल गयियां हथकड़ियां.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (366 downloads)